Jak zachecic dziecko do podrozowania

Jak zachecic dziecko do podrozowania

Bycie nieśmiertelnym i uwolniony z ciała będą również mieć "do odprowadzania zarówno dobro i zło dokonane w ciele" wypracować włącznie ten zestaw etap 888. I ten Po Bema (wyrok) Siedziba Chrystus (sic!), (patrz 2 Kor. 5. 10 na ten temat).

Adam i Ewa są 777 w Ogrodzie Eden stał się największym grzesznikom (apostoł Paweł nazywa siebie szefa grzeszników [zapewne dlatego, że prześladował Kościół]); gorszy od bestii i antychrysta razem. Dla dzięki nim cała ludzka rasa zaplątał się w grzech wypełnione i złamanym stworzenia, który spadł pod władzą diabła i jego demonów (czytaj upadłych aniołów). Korupcja najlepszym stanie się najgorsze. Numer 777 przed upadku Adama była dodatnia liczba oznaczająca idealny ludzkiego dobra, ale po jego upadku stało się liczbę ujemną (-777) oznaczającą doskonałe ludzkie zło. Zło bestii jest -666 co do jego motywacji (i jego umiejętności będą +666). Jego pozytywne moce w końcu są negatywne, ponieważ są one motywowane dumy i dlatego będzie on wybrać przeciwko prawdziwym Chrystusem.

Ale Pan pokryte Adama i Ewę z skór jagnięcia. Teraz mówi o Chrystusie jako prawdziwego Baranka Bożego. Jeśli najwięksi grzesznicy mogą być objęte drogocenną krwią Chrystusa, to na pewno ty i ja, przyjacielu! logo firmy Abel, zwany pierwszym prorokiem, zrozumiał prawdę o ofierze zastępczej, Kain nie. To ustawione na scenie dwóch rodzajów ludzi, były w drodze do nieba, ten ostatni, z ich naturalnej religii w drodze do piekła. Dawny port osobistej relacji z Bogiem, ale ta ostatnia może produkować tylko religijność.

Chrześcijanin ma dwie natury, a mianowicie. stary i nowy Adam Chrystus. Rodzi się z Chrystusem jego nowa natura jest już 888, ale wciąż ma swoją starą naturę będąc 666 lub nawet minus 777. Nasz nowy charakter wtedy rodzi się z Boga, jest silniejsze od naszej starej natury rodzi się z upadłego Adama (i ostatecznie z upadłym szatana [jak Chrystus powiedział do faryzeuszów, że ich ojciec był diabeł, co odnosi się do naszej starej natury, a]).
Artykuł dzięki: