Czym jest hotelarstwo?

Hotelarstwo stanowi jedną z najpowszechniejszych form działalności gospodarczej, która związana jest z usługami. Warto wspomnieć, że to jedna z wyjątkowo dynamiczniejszych sfer ekonomicznych na świecie, która przechodzi błyskawiczne przeobrażenia, co sprawia, że napędza silnie cały system gospodarczy różnorakich organizmów państwowych. Podobne zjawisko dotyczące hotelarstwa jest związane także z naszym krajem.


Hotelarstwem określa się takie formy działalności, które bazują na goszczeniu w jakiejś formie zakwaterowania osób przyjezdnych do danego miejsca- najczęściej o charakterze turystycznym. Mowa tu po prostu o udzielaniu komuś bazy noclegowej. W ten sposób realizowana jest z jednej strony potrzeba rekreacji oraz wypoczynku, ale także noclegu i schronienia na czas wczasów czy delegacji bądź z innego powodu odwiedzania jakiegoś miejsca. Co więcej, nie zapominajmy również i o tym, że baza noclegowa bardzo często jest połączona z cateringiem, więc zaspokajana jest tym samym również kolejna ważna funkcja – dostarczania wyżywienia. Wreszcie, baza noclegowa pozwala na żeby zapewnić miejsce do utrzymania higieny osobistej oraz ochrony mienia. Najczęściej obiekty udzielające noclegu są jedną z kluczowych na chwilę obecną gałęzi gospodarki narodowej. Hotelarstwo stanowi sferę, która nie jest zaliczana do usług niematerialnych. Jest to sposób na to, żeby poprzez działalność hotelarską można było krzewić kulturę, rekreację oraz turystykę w przeróżnych jej postaciach. Nie byłoby turystyki w znaczeniu ogólnym, gdyby nie stały rozwój hotelarstwa, o którym tu mowa.